Najava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 13.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Beograd (Novi Beograd) , opština Beograd-Novi Beograd, Sala M. Z. Gazela
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.g. , savetodavac Zlatko Vampovac

Upoznavanje proljoprivrednika sa Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.g.
Koordinator: Zlatko Vampovac

Izvor: PSSS Beograd