Najava: RADIONICA-PSSS Zaječar

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Veliki Izvor , opština Zaječar – grad, PG Lačković Vladimira
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Identifikacija tripsa u paprici , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj radionice je da se pojoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom identifikacije i merama kontrole na prisustvo tripsa u paprici.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar