Najava: RADIONICA-PSSS Užice

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Godečevo , opština Kosjerić, Domaćinstvo Mališa Lazarević
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Pravilan naćin uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu , savetodavac Veljko Joksimović

Prisutni će biti upoznatu sa pravilnim uzorkovanjem zemljišta za agrohemijsku analizu.
Koordinator: Veljko Joksimović

Izvor: PSSS Užice