Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Prostorija PSSS Šabac
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Popunjavanje elektronskog zahteva za osnovnu finansijsku podršku u biljnoj proizvodnji za 2024.godinu , savetodavac Mirjana Milošević

Cilj radionice je da se poljoprivredni proizvođači praktično upoznaju sa podnošenjem zahteva u elektronskoj formi za osnovnu finansijsku podršku u biljnoj proizvodnji za 2024.godinu, putem digitalne platforme eAgrar.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac