Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 20.10.2023. godine, sa početkom u 16:00 održaće se radionica, mesto Pocerski Metković , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Branka Zlatarića
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Pravilno uzorkovanje zemljišta , savetodavac Svetlana Zlatarić

Cilj radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnim načinom uzorkovanja zemljišta.
Koordinator: Svetlana Zlatarić

Izvor: PSSS Šabac