Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 20.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Mrđenovac , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Dejana Pakljanca
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravljanje humusnih kocki za proizvodnju rasada , savetodavac Jovan Sušić

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima pokaže jednostavan, lak i kvalitetan način proizvodnje rasada i manipulacijom istim.
Koordinator: Jovan Sušić

Izvor: PSSS Šabac