Najava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 14.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Žagubica , opština Žagubica, Sala odeljenja za poljoprivredu
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj izbalansiranog unošenja NPK mineralnih hraniva , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac
2. 10:30 do 11:00 Određivanje norme setve ozimih strnih žita , savetodavac Danijela Ilić

Cilj, radionice je da se prisutni upoznaju sa značajem agrohemijske analize zemljišta, zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK mineralnih hraniva kao jednog od glavnih faktora visine prinosa, kao i sa pravilnim određivanjem norme setve ozimih strnih žita .
Koordinator: Jorgovanka Vlajkovac

Izvor: PSSS Požarevac