Najava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 01.02.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Čiflik , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Cvetković Bogoljuba
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Praktičan primer pravilne rezidbe za rod , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja radionice je da se pojoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnom rezidbom šljive za rod.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot