Najava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Paligrace , opština Niš-Crveni Krst, Poljoprivredno gazdinstvo Gorana Golubovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Praktični prikaz primene zoohigijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka , savetodavac Igor Petrović

Cilj radionice je određivanje kritičnih tačaka i praktični prikaz zoohigijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš