Najava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 22.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Bela Crkva , opština Krupanj, Domaćinstvo Željka Lazića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Određivanje potrebnih količina azota za prihranu pšenice , savetodavac Dušan Despotović

Cilj radionice je da se na jednostavan i praktičan način odredi potrebna količina azotnih hraniva za ptihrani useva ozime pšenice
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica