Najava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 08.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Milutovac , opština Trstenik, Gazdinstvo Isailović Živka
sa temom:
1. 10:00 do 12:00 Određivanje stepena zrelosti jabuke kombinovanim metodama , savetodavac Momir Nedić

Cilj radionice je da se prisutni proizvođači jabuke obuče u pravilnom izvođenju postupaka pri određivanju stepena zrelosti plodova jabuke kombinovanim metodama (jodno skrobni test, test tvrdoće i briksa).
Koordinator: Momir Nedić

Izvor: PSSS Kruševac