Najava: RADIONICA-PSSS Kraljevo

Dana 18.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Samaila , opština Kraljevo – grad, PG Vukićević Aleksandar
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Prihrana ozimih strnina , savetodavac Nenad Nešović

Cilj održavanja radionice je da se učesnicima predstavi program prihrane ozimih strnina.
Koordinator: Nenad Nešović

Izvor: PSSS Kraljevo