Najava: RADIONICA-PSSS Kraljevo

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Roćevići , opština Kraljevo – grad, PG Danilović Predraga
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Vizuelni pregled zasada jabuke na prisustvo bolesti , savetodavac Jelena Grbić

Cilj održavanja radionice jeste upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa najznačajnijim bolestima jabuke, kao i merama borbe koje treba primeniti.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo