Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 15.06.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se radionica, mesto Opornica , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Gorana Vučkovića
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Pravilno uzorkovanje zemljišta za hemijsku analizu , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac