Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 28.11.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Malo Krčmare , opština Rača, Gazdinstvo Radoslava Novčić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Rezidba za rod leske , savetodavac Danko Petrović

Cilj radionice je praktično upoznavanje zainteresovnih poljoprivrednih proizvođača sa redovnom rezidbom na rod leske.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac