Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 23.10.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Kusovac , opština Knić, Poljoprivredno gazdinstvo Marković Nenada
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Primena DPP (plodoreda, kompletne agrotehnike, poštovanje rokova, norme setve, korišćenje deklarisanog semena) u proizvodnji strnih žita sa aspekta zaštite bilja. , savetodavac Marija Ivanović


Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac