Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 06.02.2021. godine, sa početkom u 16:00 održaće se radionica, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Gazdinstvo Vesne Šuković
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Rezidba za formiranje uzgojnog oblika kotlaste krune , savetodavac Danko Petrović

Cilj radionice je da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima objasni pravilno formiranje kotlaste krune.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac