Najava: RADIONICA-PSSS K.Mitrovica

Dana 25.05.2023. godine, sa početkom u 15:00 održaće se radionica, mesto Vuča , opština Leposavić, Gazdinstvo Nastić Gorana
sa temom:
1. 15:00 do 15:40 Praktičan prikaz analize kvaliteta mleka CMT metodom , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja radionice je praktično prikazivanje analize kvaliteta mleka CMT metodom, kao značajne preventivne mere u cilju sprečavanja mastitisa i poboljšanja kvaliteta mleka.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica