Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 21.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Vinorača , opština Jagodina – grad, Zasad šljiva, gazdinstvo Julije Marković
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Formiranje različitih uzgojnih oblika kod šljive , savetodavac Igor Andrejić

CILJ radionice je prakično prikazati kako formarati različite oblike krune karakteristične za šljivu.
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina