Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 24.02.2021. godine, sa početkom u 11:30 održaće se radionica, mesto Lomnica , opština Despotovac, Zasad Aksentijević Radiše
sa temom:
1. 11:30 do 12:30 Uzgojna rezidba dunje , savetodavac Ivana Gligorijević

Cilj radionice je upoznavanje polj. proizvođača sa rezidbom dunje u periodu uzgoja
Koordinator: Ivana Gligorijević

Izvor: PSSS Jagodina