Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 05.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Krušar , opština Ćuprija, višnjar Gorana Radisavljevića
sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Specifičnosti rezidbe sorte višnje Šumadinka , savetodavac Igor Andrejić

CILJ radionice je praktično kroz rezidbu prikazati specifičnosti rezidbe šumadinke, kao sorte koja je usled neadekvatne rezidbe sklona ogoljavanju grana.
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina