Najava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 22.02.2021. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Miokovci , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Topalović Tomislava
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Praktični principi i tehnika zimske rezidbe jabuke , savetodavac Branko Tanasković

Cilj radionice je praktična pokazna zimska rezidba u zasadu jabuke, zarad regulisanja rodnog potencijala i vegetativne moći stabala, primena dopunskih pomotehničkih mera i adekvatan izbor vrste rezidbe radi što boljeg regulisanja rodnosti zasada.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak