Najava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 26.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Slatina , opština Čačak – grad, Domaćinstvo Tomović Verice
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Higijenski uslovi pri muži , savetodavac Ljiljana Ćurčić

Cilj radionice je upoznavanje polj. proizvođača sa pravilnim sprovođenjem higijenskih uslova pre i pisle muže.
Koordinator: Ljiljana Ćurčić

Izvor: PSSS Čačak