Najava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 28.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Gornja Gorevnica , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Mojićević Milete
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Uzorkovanje zemljišta za agrohemijsku analizu, u zasnivanju voćnjaka. , savetodavac Branko Tanasković

Značaj radionice je u praktičnom sagledavanju i odrađivanju postupaka, koje bi trebalo da preduzmu proizvođači, prilikom uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu, a radi zasnivanja zasada šljive.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak