Najava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 22.09.2023. godine, sa početkom u 14:00 održaće se radionica, mesto Pranjani , opština Gornji Milanovac, Doma’instvo Toli’a
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Merenje vlage zrna kukuruza , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak