Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 15.09.2023. godine, sa početkom u 15:00 održaće se radionica, mesto Zaklopača , opština Beograd-Grocka, PG Miroslava Moravčevića
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Praktičan prikaz pomotehničkih zahvata u zelenoj rezidbi trešnje , savetodavac Radmila Koprivica

Cilj radionice je da se okupljenim proizvođačima praktično pokažu zahvati u zelenoj rezidbi trenje.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd