Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Dražanj , opština Beograd-Grocka, PG Slaviše Gajičića
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Rezidba trešnje na rod , savetodavac Dejan Marinković

Cilj radionice je da se proizvođači praktično upoznaju sa pomotehničkim zahvatima u zimskoje rezidbi trešnje na rod.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd