Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 13.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se radionica, mesto Mali Požarevac , opština Beograd-Sopot, PG Grujić Slobodana
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na refakciju akcize za gorivo , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na refakciju akcize za gorivo.
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd