Najava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 13.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Vrtogoš , opština Vranje – grad, Mesna kancelarija u selu
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj pravilne i pravovremene prihrane ozimih useva , savetodavac Zoran Lazarov
2. 10:30 do 11:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Ivica Tomić

Predavanje na temu značaj pravilne i pravovremene prihrane ozimih useva kao i podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
Koordinator: Zoran Lazarov

Izvor: PSSS Vranje