Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 15.06.2024. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, PG Selma Matanović
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Tehnologija podizanja zasada šljive , savetodavac Srđan Stanojlović
2. 11:00 do 11:30 Zaštita zasada maline , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom predavanja prisutni proizvođači biče upoznati sa tehnologijom podizanja novih zasada šljive i zaštitom maline.
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo