Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Sala opštine Valjevo
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u voćarstvu , savetodavac Jovan Milinković
2. 11:30 do 12:00 Uticaj klimatskih promena na pojavu štetnih organizama , savetodavac Milena Dražić

Tokom predavanja prisutni će biti upoznati sa uticajem klimatskih promena i merama adaptacije u voćarstvu i uticaju klimatskih promena na pojavu štetnih organizama.
Koordinator: Jovan Milinković

Izvor: PSSS Valjevo