Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 12:30 održaće se predavanje, mesto Ub , opština Ub, Opština UB
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 E agrar , savetodavac Slađana Gavrilović
2. 13:00 do 13:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Svetlana Jerinić

Tokom predavanja prisutnim proizvođačima biće pružene informacije vezane za E agrar i pravilno đubrenje ratarskih kultura.


Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo