Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se predavanje, mesto Ljig , opština Ljig, Sala opštine Ljig
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Projektovanje podizanja višegodišnjih zasada (malina i borovnica) , savetodavac Jovan Milinković
2. 08:30 do 09:00 Prihrana strnih žita , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
3. 09:00 do 09:30 Zasnivanje lucerišta , savetodavac Svetlana Jerinić
4. 09:30 do 10:00 Uvođenje eAgrara , savetodavac Milena Dražić

Tokom predavanja prisutni će biti upoznati sa podizanjem savremenih intezivnih zasada maline i borovnice, prihranom strnih žita, zasnivanjem lucerišta i uvođenjem eAgrara.
Koordinator: Jovan Milinković

Izvor: PSSS Valjevo