Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 14.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Babina Luka , opština Valjevo – grad, Gazdinstvo Nikole Milinkovića
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Upis u Vinogradarski registar , savetodavac Jovan Milinković
2. 12:30 do 13:00 Pravilna prihrana strnih žita , savetodavac Svetlana Jerinić


Koordinator: Jovan Milinković

Izvor: PSSS Valjevo