Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Ljig , opština Ljig, Prostorije Udruženja poljoprivrednika “Moba”
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
2. 09:30 do 10:00 Bolesti strnih žita , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić

Tokom predavanja prisutni će se upoznati sa najvažnijim elementima predstojeće prihrane strnih žita:vremenom prihrane ,izborom oblika azota,količine đubriva kao i sa najvažnijim bolestima strnih žita i njihovim suzbijanjem.
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo