Najava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 15:00 održaće se predavanje, mesto Godovik , opština Požega, mesna kancelarija
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Ishrana preživara , savetodavac Dejan Stanković
2. 15:30 do 16:00 Integralna zaštita bilja , savetodavac Milena Ćirić


Koordinator: Dejan Stanković

Izvor: PSSS Užice