Najava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 20.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Donje Crniljevo , opština Koceljeva, Prostorija Veterinarske ambulante “Dragić”
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Priprema silaže , savetodavac Marina Gačić
2. 09:30 do 10:00 Refakcija plaćene akcize na motorno gorivo , savetodavac Mirjana Milošević
3. 10:00 do 10:30 Letnja rezidba koštičavog voća , savetodavac Milorad Jocković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama iz oblasti stočarstva, agrarne politike i voćarstva, i to pripremom silaže, ostvarivanjem prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo u poljoprivredne svrhe i letnjom rezidbom koštičavog voća.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac