Najava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 08.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Vladimirci , opština Vladimirci, Sala lokalne samouprave za poljoprivredu
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj i loga prihrane ozimih useva , savetodavac Gordana Rehak
2. 10:30 do 11:00 Zaštita pšenice od bolesti. , savetodavac Sanja Popović

Dana 08.02.2024. godine održaće se predavanje u Vladimircima sa sledećim temama: Značaj i loga prihrane ozimih useva i Zaštita pšenice od bolesti.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac