Najava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 17.02.2023. godine, sa početkom u 14:30 održaće se predavanje, mesto Lipolist , opština Šabac – grad, Sala mlin Kovačević
sa temama:
1. 14:30 do 15:00 Sortiment i agrotehnika kukuruza , savetodavac Jovan Sušić
2. 15:00 do 15:30 Značaj agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Darko Simić
3. 15:30 do 16:00 Agrotehnika suncokreta , savetodavac Gordana Rehak

17.02.2023. godine, održaće se predavanje poljoprivrednim proizvođačima na teme o sortimentu i agrotehnici kukuruza, značaju agrohemijske analize zemljišta i agrotehnici suncokreta.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac