Najava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Kurjače , opština Veliko Gradište, Sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Značaj i potreba vođenja Knjige polja na gazdinstvu , savetodavac Violeta Stanković
2. 18:30 do 19:00 Kalkulacija na polj.gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević
3. 19:00 do 19:30 Proizvodi dodate vrednosti , savetodavac Ana Đorđević
4. 19:30 do 20:00 Zašita pšenice od bolesti , savetodavac Dragana Urošević
5. 20:00 do 20:30 Muža krava , savetodavac Nenad Vujčić

Cilj predavanja je edukacija polj.proizvođača o pojedinim temama iz oblasti zaštite bilja,stočarstva,agroekonomije i agrarne politike.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac