Najava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 22.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Makce , opština Veliko Gradište, Sala Lovačkog doma
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Značaj sistemske kontrole plodnosti zemljišta. , savetodavac Danijela Ilić
2. 09:30 do 10:00 Pravilnk za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo , savetodavac Bojan Stević

Cilj održavanja predavanje je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnkom za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe i značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac