Najava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 30.01.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Jakovac , opština Knjaževac, Gazdinstvo Zlatka Prvulovića
sa temama:
1. 09:30 do 09:50 Prihrana ozime pšenice , savetodavac Srđan Cvetković
2. 09:50 do 10:10 Pristupanje Portalu eAgrar , savetodavac Valentina Aleksić

Proizvođačima će biti objašnjena pravilna prihrana ozime pšenice kao i pristupanje i korišćenje platmorme eAgrar.
Koordinator: Srđan Cvetković

Izvor: PSSS Poljoservis