Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Petrovac , opština Pirot, Prostorija Mesne Zajednice
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Prihrana azotnim mineralnim đubrivom vinograda u proleće , savetodavac Jelena Milenković

Cilj predavanja je upoznati prisutne vinogradare sa značajnijim stonim sortama vinove loze kao i sa prihranom vinograda azotnim mineralnim đubrivima u proleće.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot