Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 12.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Prostorija Udruženja voćara “Srednje ponišavlje”
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Vodič za proizvodnju i preradu malih količina hrane biljnog porekla , savetodavac Srđan Čalić
2. 09:30 do 10:00 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Goran Popović

Cilj Predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa proizvodnjom i prometom malih količina hrane biljnog porekla, područjem za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane kao i sa regenerativnom poljoprivredom.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot