Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Sukovo , opština Pirot, Prostorija MZ sela Sukovo
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Adaptacija poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 13:30 do 14:00 Prepoznavanje lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benifitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Srđan Čalić

Cilj održavanja predavanja je da se proizvođači upoznaju sa adaptacijom poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene kao i sa prepoznavanjem lokalnih proizvoda koji mogu da budu zaštićeni oznakom geografskog porekla.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot