Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 08.02.2024. godine, sa početkom u 12:30 održaće se predavanje, mesto Lukavica , opština Dimitrovgrad, Prostorija MZ sela Lukavica
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Predsetvena priprema u proizvodnji merkantilnog kukuruza , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 13:00 do 13:30 Tehnologija proizvodnje oraha , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja predavanja je da se proizvođači upoznaju sa tehnologijom proizvodnje kukuruza (priprema i izbor hibrida) kao i sa tehnologijom gajenja oraha.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot