Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 19.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija ZIP Centra
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Faktori od kojih zavisi fermentacija kod konzervisanja povrća , savetodavac Srđan Čalić
2. 09:30 do 10:00 Setva jarih krmnih useva na oranicama , savetodavac Srđan Vidanović

Cilj Predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa faktorima od kojih zavisi fermentacija kod konzervisanja povrća, kao i sa setvom jarih krmnih useva na oranicama.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot