Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Cilj održavanja predavanja je da se proizvođači upoznaju sa
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot