Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 20.06.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Dimitrovgrad , opština Dimitrovgrad, Prostorija SO Dimitrovgrad
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Agrohemijska analiza zemljišta , savetodavac Vesna Manić
2. 10:30 do 11:00 Ocena telesne kondicije krava , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja predavanja je da se proizvođači upoznaju sa agrohemiskom analizom zemljišta i ocenom telesne kondicije krava( procedura i značaj).
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot