Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Željuša , opština Dimitrovgrad, Prostorija MZ Željuša
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Prolećna prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 12:30 do 13:00 Podizanje zasada višnje , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa prolećnom prihranom ozimih strnih žita kao i sa podizanjem zasada višnje.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot